DATASKYDDSPOLICY

1. SYFTE OCH INNEHÅLL

Hilding Anders Sweden AB (”vi”) värnar om din personliga integritet och skyddet av dina personuppgifter. Denna dataskyddspolicy beskriver hur vi behandlar och använder personuppgifterna som vi samlar in från dig när du besöker och använder denna hemsida samt hur du kan kontakta oss om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter.

2. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OCH VARFÖR?

2.1         Vi samlar in och behandlar din IP-adress och e-postadress som du skickar för att hålla dig informerade om Carpe Diem Beds.

2.2         Vi samlar också in och behandlar namn, adress, telefonnummer, e-postadress och IP-adress samt kontakt- och leveransinformation och finansiell information om dina online-betalningar för produkter när du lämnar sådan information (a) för att skapa ett användarkonto och/eller (b) i samband med förfrågningar om eller köp av produkter på vår hemsida.

2.3         Utöver ovanstående användning och ändamål kan vi också använda dina personuppgifter för att administrera och förbättra denna webbplats, för våra interna register, för statistisk analys och för att slutföra din produktbeställning och/eller för att kontakta dig angående försäljning och som del av vår uppföljning av kundrelationer.

2.4         En del av den information som vi ber dig lämna är obligatorisk och syftet är säkra att webbplatsen fungerar optimalt när du navigerar runt och lägger varor i din korg. Om inte denna information ges så riskeras webbplatsens funktionalitet. Den här informationen är inte personlig utan relaterar endast till beteende på hemsidan.

3. VILKEN ÄR DEN LEGALA GRUNDEN FÖR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

3.1         Behandlingen av dina personuppgifter för ändamål 2.1 – 2.2 i Avsnitt 2 ovan grundar sig på Hilding Anders Sweden AB berättigade intresse som företag om att förbättra hemsidans funktioner, information samt annonser till besökare samt för att analysera statistik. Behandlingen av dina personuppgifter för ändamål 2.2 i Avsnitt 2 ovan grundar sig även på att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla ett avtal vi har ingått med dig.

4. VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

4.1         Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust och obehörig åtkomst etc. Antalet personer som har tillgång till dina personuppgifter är begränsat. Endast personer hos Hilding Anders Sweden AB som behöver behandla dina personuppgifter har tillgång till personuppgifterna.

4.2         Vi delar dina personuppgifter med företag inom Hilding Anders Sweden AB för att kunna administrera din order samt förbättra upplevelsen på hemsidan. Vi delar också dina personuppgifter med leverantörer som utför tjänster för vår räkning, som till exempel BigCommerce (vår webbplatsform), Voyado AB som sköter vårt mailkorrespondanssystem, Adyen vårt betalningssystem och E2X som sköter våra systemintegrationer.

5. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter kommer endast att sparas så länge det är nödvändigt utifrån ändamålet för vilket de samlades in. Det innebär att dina personuppgifter kommer att raderas när de inte längre behövs för att behandla en order eller förfrågan från dig, för att administrera ditt användarkonto eller för att administrera vår kundrelation. Statistik som endast innehåller anonymiserade uppgifter kan komma att sparas längre.

6. VILKA RÄTTIGHETER HAR DU?

6.1         Hilding Anders Sweden AB, reg. no. 556289-7941, adress Kommendörsgatan 3A, 281 35, Hässleholm, Sverige, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär att vi är ansvariga för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med tillämplig lagstiftning. Peter Sturm är dataskyddsombud och kan kontaktas på peter.sturm@hildinganders.com.

6.2         Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och du kan begära en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättas och i vissa fall kan du begära att vi raderar dina personuppgifter (om, till exempel, personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att fullgöra ett avtal med dig). Om du har lämnat ett särskilt samtycke för en viss personuppgiftsbehandling har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke. Detta kan du göra genom de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 6.3. Du har också rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Vänligen notera att begränsning eller radering av dina personuppgifter kan resultera i att vi inte kan uppfylla våra skyldigheter enligt ett avtal med dig. Du har också rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

6.3         Om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill göra gällande dina rättigheter enligt Avsnitt 6.2 är du välkommen att kontakta oss via e-post på peter.sturm@hildinganders.com.

6.4         Om du har några invändningar eller klagomål angående hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att kontakta eller lämna in klagomål hos den dataskyddsmyndighet som utöver tillsyn inom din jurisdiktion.

7. ÄNDRINGAR

Om det genomförs några ändringar gällande behandlingen av dina personuppgifter kommer vi att informera dig om detta genom att publicera en uppdaterad version av denna dataskyddspolicy på carpediembeds.se.

8. COOKIES

8.1       Om du vill ha mer information om hur cookies används på denna hemsida kan du kontakta oss via e-post till peter.sturm@hildinganders.com.

8.2       Hur kan du stänga av användningen av cookies?

Om du inte accepterar att ovannämnda cookies används kan du ändra din webbläsares inställningar till att antingen neka lagringen av cookies eller till att du informeras om när en hemsida vill lagra cookies på din dator. Cookies som lagrats på datorn vid ett tidigare tillfälle kan också raderas genom webbläsaren (vänligen se mer information om detta nedan i Avsnitt 8.3). Vänligen notera att nekandet eller raderingen av cookies kan resultera i att vissa delar eller funktioner på vår hemsida inte fungerar.

8.3       Hur kan du radera cookies som är sparade sedan tidigare?

Om du använder en PC och en uppdaterad version av din webbläsare och önskar radera cookies som är sparade sedan tidigare kan du trycka på CTRL, SHIFT och DELETE samtidigt. Se följande länkar för mer information om användningen av webbläsare:

  • Internet Explorer
  • Mozilla Firefox
  • Google Chrome
  • Safari
  • Flash cookies

9. SOCIALA MEDIER OCH WIDGETAR

Hemsidor kan använda widgetar för sociala medier vilka tillåter besökare att få tillgång till innehåll från Hilding Anders Sweden AB’s hemsida på olika plattformar för sociala medier (bland annat Facebook, Youtube, Twitter och LinkedIn). För att bättre förstå hur och vilken information som samlas in via sociala medier och vilka cookies som används av sådan tredje part hänvisar vi till gällande dataskyddspolicy för respektive plattform för sociala medier.